Електронското плаќање

Електронското плаќање е овозможено од страна на Комерцијална банка е во согласност со 3D 2.0 Secure технологијата, развиена од страна на меѓународните платежни системи Visa International и Mastercard Worldwide, односно ги има имплементирано Verified by Visa и Mastercard Secure Code.

Согласно ваквиот принцип на авторизирање, односно вршење трансакции, трговецот нема пристап до доверливите податоци за картичката, со што се заштитува од одговорност при потенцијални злоупотреби во случај на несоодветно архивирање.