Услови на испорака

  • Достава во Македонија

Доставата во Македонија е бесплатна, а се врши преку системот на достава на Нова Пошта - по принципот ден за ден.

  • Достава во странство

Доставата во странство ја врши DHL и притоа се применуваат нивните услови за испорака. Условите за испорака на DHL можете да ги добиете на следниов линк:

http://www.dhl.com.mk/mk/express/shipping/shipping_advice/terms_conditions.html

Ве молиме да имате во предвид дека зависно од политиката за увоз во државата во која се врши испорака, можно е да имате дополнителни увозни трошоци за царина и данок. Доколку примачот одбие да ги превземе трошоците за увоз откако е извршена испораката, пратката ќе биде уништена во земјата на одредиште, а ФФМ не презема одговорност за рефундирање на пратката.