Услови на испорака

  • Достава во Македонија

 

  • Достава во странство

Доставата во странство ја врши DHL и притоа се применуваат нивните услови за испорака. Условите за испорака на DHL можете да ги добиете на следниов линк:

http://www.dhl.com.mk/mk/express/shipping/shipping_advice/terms_conditions.html

Ве молиме да имате во предвид дека зависно од политиката за увоз во државата во која се врши испорака, можно е да имате дополнителни увозни трошоци за царина и данок.