Услови на испорака

  • Достава во Македонија

Доставата во Македонија е бесплатна, а се врши преку системот на достава на ЕМС, Македонска пошта. Доколку направите нарачка во работно време во работен ден без персонализација, нарачката ќе ви биде доставена за 2 до 3 работни денови. Доколку имате нарачка со персонализација ќе бидат потребни до 5 дополнителни работни денови за печатење. Печатењето се врши во надворешна печатница.

  • Достава во странство

Доставата во странство ја врши DHL и притоа се применуваат нивните услови за испорака. Условите за испорака на DHL можете да ги добиете на следниов линк:

http://www.dhl.com.mk/mk/express/shipping/shipping_advice/terms_conditions.html

Доколку направите нарачка во работно време во работен ден без персонализација, нарачката ќе ви биде доставена за 2 до 3 работни денови. Доколку имате нарачка со персонализација ќе бидат потребни до 5 дополнителни работни денови за печатење. Печатењето се врши во надворешна печатница.

Ве молиме да имате во предвид дека зависно од политиката за увоз во државата во која се врши испорака, можно е да имате дополнителни увозни трошоци за царина и данок. Доколку примачот одбие да ги превземе трошоците за увоз откако е извршена испораката, пратката ќе биде уништена во земјата на одредиште, а ФФМ не презема одговорност за рефундирање на пратката.